Lange garantie

Maar liefst 2 jaar garantie

Op alle onderdelen van de rollenbanen en bochten geldt een garantietermijn van 2 jaar.

1. De garantie betreft materiaal- en productiefouten.
2. Defecten door foutief gebruik zijn uitgesloten van garantie.
3. De garantie betreft levering van vervangende onderdelen, ongemonteerd.
4. Eventuele gevolgkosten of gevolgschaden vallen niet onder de garantie en worden niet vergoed.

Ga naar garantie